Skadeanmälan Petson djurförsäkring.

Anmäl skada eller sjukdom
Vid inträffad skada eller sjukdom ska du snarast göra en skadeanmälan. Du kan antingen betala hela besöket på kliniken och själv göra en skadereglering i efterhand. Alternativt kan du be djurkliniken göra en direktreglering.

Skaderegle­ring

Skadeanmälan går enkelt att utföra direkt via formuläret nedan. Ha gärna nedan dokument och uppgifter tillgängliga för att underlätta din skadeanmälan.


Kvitton, bifoga som pdf eller bild.

Information om sjukdomen eller skadan.

För en del skador krävs särskilda blanketter (exempelvis vid liversättning eller trafikskador), då syns detta i din skadeanmälan.

Vid behov kommer vi att begära in en journalkopia från kliniken.

En kvinna kramar om sin hund.