Kontakta oss.

Ring eller mejla oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

För djurägare.

Hör av dig till oss för frågor gällande djurförsäkring, foderkassen, betalning, eller förnyelse.

För djursjukhus och kliniker.

Du kan anmäla en skada när som helst online.
Om du behöver kommunicera med någon av våra skadehanterare ringer du eller mejlar enligt nedan information.

Vanliga frågor

Med stor sannolikhet har någon annan tänkt samma tanke som du, vi har därför sammanställt de vanligaste frågorna vi får på Petson. Annars är du varmt välkommen att kontakta oss på hej@petson.se eller 08 - 14 20 00.

Vad är maxbelopp eller veterinärvårdsbelopp?

Maxersättningsbelopp är den totala summa som du kan få i ersättning under ett försäkringsår. Vid din huvudförfallodag återställs maxersättningsbeloppet för det nya försäkringsåret.

Vi erbjuder fyra olika nivåer av maxersättningsbelopp i vår hund och kattförsäkring:
25 000 kronor
60 000 kronor
120 000 kronor
175 000 kronor

Vad är en flockförsäkring?

Vi kommer inom kort att erbjuda en flockförsäkring som innebär att du gemensamt kan försäkra alla dina fyrbenta vänner och då får ett ännu bättre erbjudande. Mer information kommer snart.

Fast- och rörlig kostnad samt självriskperiod, vad menas med det?

Självrisken är den del av försäkringen som du alltid betalar själv. Vid en reglering av en skada drar vi av den fasta självrisken för varje självriskperiod.
Petsons självriskperiod är fyra månader och räknas från det datum du först fått behandling av en ersättningsbar skada eller sjukdom hos din hund eller katt. Under självriskperioden betalar du bara en fast självrisk. Efter fyra månader uppstår en ny självriskperiod. Den rörliga självrisken betalas vid varje tillfälle då ersättning lämnas.

Direktreglering hos Petson? Vad menas med det och hur fungerar den?

Direktreglering innebär att din veterinär ansöker om skadeersättning direkt till oss. Detta kan göras under helgfria vardagar mellan 09.00 - 16.00. Du kan ansöka om direktreglering av din skada när du är hos veterinären. Med detta menas att om skadan är ersättningsbar i försäkringen betalar du endast självrisk samt de kostnader som inte ersätts av försäkringen som exempelvis direktregleringsavgift och receptarvode.

Vad innebär ett olycksfall?

Med olycksfall menas att den försäkrade hunden eller katten råkat ut för en plötslig, oförutsedd händelse som orsakats av yttre påverkan och som har lett till en kroppsskada. Exempel på olycksfall är bitskador, fall från hög höjd, trafikolycka, akut förgiftning eller om djuret har svalt ett främmande föremål. Värmeslag eller fästingbett med eventuella följdsjukdomar är inte ett olycksfall. Inte heller tillstånd som enligt veterinärmedicinsk bedömning har sin grund i sjukdom, även om tillståndet konstaterats efter ett olycksfall.

Påverkas avgiften på din försäkring av ditt husdjurs ålder?

Priset på din försäkring kan öka något med din hunds eller katts ålder, eftersom risken för sjukdomar och skador tenderar att öka med stigande ålder. Vi strävar dock efter att undvika stora prisändringar och kommer alltid att informera dig i förväg om eventuella prishöjningar på din försäkring.

Vad innebär karenstiden?

Karens innebär en tidsperiod då försäkringen inte ersätter uppkomna kostnader. Vid nyteckning infaller en karens om 20 dagar för sjukdomar. För olycksfall gäller försäkringen vid midnatt dagen efter det datum försäkringen tecknades och var giltig. Karens infaller inte vid nyteckning av försäkring för valp eller kattunge (innan 16 veckors ålder) i samband med leverans från uppfödaren. Inte heller om det är en frisk hund eller katt som har varit oavbrutet försäkrad sedan före 16 veckors ålder.

Täcker Petson dolda fel?

För djurägare
Veterinärvårdsförsäkringen gäller för dolda fel i de fall hunden eller katten är veterinärbesiktigad mellan 7-16 veckors ålder utan anmärkning. Veterinärbesiktningen måste vara gjord av en veterinär i Sverige inom sju dagar från leveransdatum. Hunden eller katten måste vara försäkrad och ha varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Vid ett konstaterat dolt fel bör ersättning i första hand sökas hos uppfödaren.

För uppfödare
I Petson Avel ingår ett skydd för dolda fel. Som uppfödare har du ett ansvar gentemot din valpköpare eller kattungeköpare i tre år. Petson Avel ger dig ett skydd för dolda fel som kan upptäckas under denna tidsperiod hos de valpar eller kattungar du sålt. Med dolt fel avses ett medfött fel som ej hade kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen men som inte visat symptom eller varit känt innan leverans.

Betalning, försäkringsbrev och förnyelse av försäkringen.

HUR GÅR BETALNINGEN TILL?

Vi drar premien från ditt bankkonto den 27:e varje månad och betalningen gäller för nästkommande månad (förskottsbetalning). Om den 27:e är en helgdag dras betalningen nästkommande vardag. Pengarna dras automatiskt via autogiro och du behöver inte göra någonting förutom att se till att det finns pengar på bankkontot/kortet.

Dag 1-26
Om datum för köp är mellan dag 1-26 i en månad och försäkringens startdatum är inom 31 dagar gör Petson en direkt dragning från startdatum till månadens slut (via Trustly/Nets).

Dag 27-31
Om datum för köp är mellan den 27-31 i en månad och försäkringen ska börja gälla inom 31 dagar, gör Petson en direkt dragning för de kvarvarande dagarna i den innevarande månaden (om startdatum är nu) plus nästa månad (via Trustly/Nets).

Längre fram i tiden
Om du tecknar en försäkring som ska börja gälla längre än 31 dagar fram i tiden kan vi sätta upp autogiro för kommande inbetalningar. Första dragningen sker den 27:e i månaden innan försäkringen börjar att gälla (via Trustly/Nets).

VAR HITTAR JAG MITT FÖRSÄKRINGSBREV?

Ditt försäkringsbrev skickas normalt ut via SMS. Om du inte har fått ditt bevis på SMS kan det vara på grund av någon av följande anledningar:

Du har inte slutfört din beställning av Petson djurförsäkring och din försäkring är därmed inte aktiv. För att aktivera försäkringen behöver du följa betallänken som du får vid beställningen och genomföra din första inbetalning. Den första inbetalningen aktiverar försäkringen.  

Din försäkring har ett startdatum som ligger mer än 31 dagar från beställningsdatumet. I detta fall sker ingen inbetalning direkt vid beställningen, du godkänner endast att kommande betalningar sker via autogiro. Den första inbetalningen kommer ske runt den 27:e månaden innan din försäkring ska starta. Det är först då som försäkringen blir fullt aktiverad och ditt försäkringsbevis skickas till dig.  

Kanske är mobilnumret felaktigt eller att mobilnumret saknas. Vänligen kontakta i så fall vår kundtjänst: hej@petson.se eller ring oss 08-14 20
00.

NÄR SKER FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen förnyas automatiskt för ny försäkringsperiod om avtalet inte har sagts upp. Perioden för avtalet är generellt sett 12 månader och framgår av ditt försäkringsbrev. Information om din försäkringsförnyelse kommer via mejl och SMS ungefär en månad innan försäkringen ska förnyas.

Eventuella förändringar avseende premie eller försäkringsvillkoren börjar inte gälla förrän vid avtalets förnyelse.

Täcker försäkringen utlandsresor?

Petsons veterinärvårdsförsäkring gäller i Sverige och under tillfälliga vistelser (max ett år) inom EU, Norge och Schweiz och Storbritannien. För vissa tilläggsförsäkringar gäller andra geografiska områden. Då är det beskrivet under villkoren för den specifika försäkringen.

När kan jag teckna en djurförsäkring med Petson?

Du har möjlighet att försäkra din valp eller kattunge från och med att de är fyra veckor gamla och livet ut. Om din hund eller katt är sex år eller äldre behöver vi få ett besiktningsintyg som är högst sju dagar gammalt för att teckna en försäkring.

Frågor om Petson

Här kan du se de vanligaste frågorna vi får om oss på Petson.

Vad erbjuder Petson?

Vi vet att helheten spelar roll. Det är mycket som tillsammans påverkar ditt djurs livskvalitet – som vilken bakgrund djuret har, dess ålder och aktivitetsnivå, men också vad det äter för mat och hur mycket kunskap du har som ägare. Vi tar hänsyn till allt detta, och ju mer du arbetar förebyggande med ditt djur desto bättre villkor kan du få. Genom ett ”kvartsamtal” med en av våra veterinärer skräddarsyr vi en paketlösning med både foder och försäkring utifrån ditt djurs behov. På så sätt kan du vara trygg med att du ger din bästa vän bra förutsättningar för ett hälsosamt liv, och dessutom rätt hjälp om det skulle behövas.
Välgörande för både hälsa och plånbok.

Vilka är teamet bakom Petson?

Petson är ett bolag skapat av personer med lång erfarenhet från svensk djursjukvård och försäkring. Vi som grundat Petson är passionerade djurälskare - djurägare, veterinär och uppfödare. Här kan du läsa mer om oss.

Vem är Petsons försäkringsgivare?

Nostep AB (Petson) är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen och registrerad hos Bolagsverket. Försäkringsgivare för våra försäkringar är Eir Försäkring AB som är ett försäkringsbolag i Sverige grundat 2019.

Vad händer om ni går i konkurs?

Om Petson skulle gå i konkurs innebär det att du fortfarande har kvar din försäkring. Det är Eir Försäkring AB som är försäkringsgivare och även om inte Petson finns kvar lever din försäkring vidare hos försäkringsgivaren, helt enligt det avtal du ingått när du köpt din försäkring.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Petson värnar om din integritet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.