Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som djurägare brukar fråga om.

Om försäkringarna

Om din fråga inte finns besvarad är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Vad är maxersättningsbelopp eller veterinärvårdsbelopp?

Maxersättningsbelopp är den totala summa som du kan få i ersättning under ett försäkringsår. Vid din huvudförfallodag återställs maxersättningsbeloppet för det nya försäkringsåret.

Vi erbjuder fyra olika nivåer av maxersättningsbelopp i vår hund och kattförsäkring:
25 000 kronor
60 000 kronor
120 000 kronor
175 000 kronor

När kan jag teckna en djurförsäkring med Petson?

Du har möjlighet att försäkra din valp eller kattunge från och med att de är fyra veckor gamla och livet ut.
Om din hund eller katt är sex år eller äldre behöver vi få ett besiktningsintyg som är högst sju dagar gammalt för att teckna en försäkring.

Påverkas priset på din försäkring av ditt husdjurs ålder?

Priset på din försäkring kan öka något med din hunds eller katts ålder, eftersom risken för sjukdomar och skador tenderar att öka med stigande ålder.

Vi strävar dock efter att undvika stora prisändringar och kommer alltid att informera dig i förväg om eventuella prishöjningar på din försäkring.

Har du fler än ett djur? Så här lägger du till dem!

Om du vill lägga till ett djur i din nuvarande försäkring kan du enkelt göra det på vår webbplats eller kontakta oss på 08-14 20 00.

Inom kort lanserar vi Petson Flockförsäkring för dig med 4–10 djur där både hundar och katter kan tillhöra samma flock.

Direktreglering hos Petson. Vad menas med det och hur fungerar det?

Direktreglering innebär att din veterinär ansöker om skadeersättning direkt till oss. Detta kan göras under helgfria vardagar mellan 09.00 - 16.00.

Du kan ansöka om direktreglering av din skada när du är hos veterinären. Med detta menas att om skadan är ersättningsbar i försäkringen betalar du endast självrisk samt de kostnader som inte ersätts av försäkringen som exempelvis direktregleringsavgift och receptarvode.

Försäkringens omfattning

Om din fråga inte finns besvarad är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Fast- och rörlig självrisk samt självriskperiod, vad menas med det?

Självrisken är den del av försäkringen som du alltid betalar själv. Vid en reglering av en skada drar vi av den fasta självrisken för varje självriskperiod. Petsons självriskperiod är fyra månader och räknas från det datum du först fått behandling av en ersättningsbar skada eller sjukdom hos din hund eller katt.

Under självriskperioden betalar du bara en fast självrisk. Efter fyra månader uppstår en ny självriskperiod. Den rörliga självrisken betalas vid varje tillfälle då ersättning lämnas.

Gäller försäkringen utomlands?

Petsons veterinärvårdsförsäkring gäller i Sverige och under tillfälliga vistelser (max ett år) inom EU, Norge och Schweiz och Storbritannien.
För vissa tilläggsförsäkringar gäller andra geografiska områden. Då är det beskrivet under villkoren för den specifika försäkringen.

Vad innebär ett olycksfall?

Med olycksfall menas att den försäkrade hunden eller katten råkat ut för en plötslig, oförutsedd händelse som orsakats av yttre påverkan och som har lett till en kroppsskada. Exempel på olycksfall är bitskador, fall från hög höjd, trafikolycka, akut förgiftning eller om djuret har svalt ett främmande föremål. Värmeslag eller fästingbett med eventuella följdsjukdomar är inte ett olycksfall. Inte heller tillstånd som enligt veterinärmedicinsk bedömning har sin grund i sjukdom, även om tillståndet konstaterats efter ett olycksfall.

Vad innebär karenstiden?

Karens innebär en tidsperiod då försäkringen inte ersätter uppkomna kostnader.
Vid nyteckning infaller en karens om 20 dagar för sjukdomar. För olycksfall gäller försäkringen vid midnatt dagen efter det datum försäkringen tecknades och var giltig. Karens infaller inte vid nyteckning av försäkring för valp eller kattunge (innan 16 veckors ålder) i samband med leverans från uppfödaren. Inte heller om det är en frisk hund eller katt som har varit oavbrutet försäkrad sedan före 16 veckors ålder.

Ersätter Petsons försäkringar dolda fel?

För djurägare
Veterinärvårdsförsäkringen gäller för dolda fel i de fall hunden eller katten är veterinärbesiktigad mellan 7-16 veckors ålder utan anmärkning. Veterinärbesiktningen måste vara gjord av en veterinär i Sverige inom sju dagar från leveransdatum. Hunden eller katten måste vara försäkrad och ha varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Vid ett konstaterat dolt fel bör ersättning i första hand sökas hos uppfödaren.

För uppfödare
I Petson Avel ingår ett skydd för dolda fel. Som uppfödare har du ett ansvar gentemot din valpköpare eller kattungeköpare i tre år. Petson Avel ger dig ett skydd för dolda fel som kan upptäckas under denna tidsperiod hos de valpar eller kattungar du sålt. Med dolt fel avses ett medfött fel som ej hade kunnat upptäckas vid veterinärbesiktningen men som inte visat symptom eller varit känt innan leverans.

Om Petson

Om din fråga inte finns besvarad är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Vad erbjuder Petson?

Vi vet att helheten spelar roll.
Det är mycket som tillsammans påverkar ditt djurs livskvalitet – som vilken bakgrund djuret har, dess ålder och aktivitetsnivå, men också vad det äter för mat och hur mycket kunskap du har som ägare. Vi tar hänsyn till allt detta, och ju mer du arbetar förebyggande med ditt djur desto bättre villkor kan du få. Genom ett ”kvartsamtal” med en av våra veterinärer skräddarsyr vi en paketlösning med både foder och försäkring utifrån ditt djurs behov. På så sätt kan du vara trygg med att du ger din bästa vän bra förutsättningar för ett hälsosamt liv, och dessutom rätt hjälp om det skulle behövas.
Välgörande för både hälsa och plånbok.

Vilka är er försäkringsgivare?

Nostep AB är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen och registrerad hos Bolagsverket. Petson har ett avtal med Eir Försäkring som innebär att Petson representerar Eir Försäkring AB avseende den försäkring som försäkringsvillkoret avser. Eir Försäkring AB är ett försäkringsbolag i Sverige grundat 2019.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Petson värnar om din integritet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad händer om ni går i konkurs?

Om Petson skulle gå i konkurs innebär det att du fortfarande har kvar din försäkring. Det är Eir Försäkring AB som är försäkringsgivare och även om inte Petson finns kvar lever din försäkring vidare hos försäkringsgivaren, helt enligt det avtal du ingått när du köpt din försäkring.

Vilka är teamet bakom Petson?

Petson ett bolag skapat av personer med lång erfarenhet från svensk djursjukvård och försäkring. Vi som grundat Petson är passionerade djurälskare - djurägare, veterinär och uppfödare.

Här kan du läsa merom oss.