Tilläggsförsäkringar

I det fall du planerar att använda din hund i någon form av praktiskt arbete, officiell tävlingsverksamhet eller jakt kan du utöka ditt skydd genom att lägga till någon av våra tilläggsförsäkringar till den ordinarie veterinärvårdsförsäkringen. Detta gäller även om du vill ha möjlighet att få ut livvärdet på din hund eller katt i det fall hunden eller katten avlider samt få ut ersättning för din hunds eller katts avelsduglighet eller förlorad avelsförmåga.

Petson Liv

Livförsäkringen kan ge ersättning med livförsäkringsbeloppet, dock högst marknadsvärdet, i det fall hunden eller katten avlider eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Beloppet du har valt att teckna framgår i ditt försäkringsbrev. Livförsäkringsbeloppet kan maximalt uppgå till 50 000 kronor för hund och 25 000 kronor för katt. Avlivning måste styrkas av veterinär som ett alternativ till behandling. Petson har rätt att begära obduktion om hunden eller katten dör eller avlivats utan att veterinärmedicinsk bedömning om bakomliggande orsak fastställts.

Läs mer om Petson Liv i Våra villkor.

Petson Liv med Användbarhet

Denna försäkring kan tecknas som tillägg till Petson Liv och Petson Avel om du planerar att använda din hund i praktiskt arbete, officiell tävlingsverksamhet, jakt eller avel. För katt kan försäkringen tecknas som tillägg till Petson Liv och Petson Avel om du planerar att använda din katt i avel. Vill du använda Petson Liv med Användbarhet på din avelshund eller katt krävs samtidig försäkring med Petson Avel. Försäkringen kan inte tecknas för hundar och katter som enbart ställs ut och ej kan, eller planeras, att användas i avel.

Ersättning kan lämnas med upptill fastställt livförsäkringsbelopp om din hund insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk bedömning varaktigt förlorar sin funktion som arbetande hund samt till hundar som varaktigt förlorat sin avelsförmåga. För katt kan ersättning lämnas med upp till fastställt livförsäkringsbelopp om katten insjuknar eller skadas så svårt att den enligt veterinärmedicinsk bedömning varaktigt förlorar sin funktion som avelskatt och som varaktigt förlorat sin avelsförmåga.

Läs mer om Petson Liv med Användbarhet i Våra villkor.

Petson Avel

Petson Avel går att teckna om du har en id-märkt hund eller katt vilken du avser att använda i avel. Avelsförsäkringen är ett tillägg till Petson Veterinärvård. Vid ersättning för förlorad avelsförmåga och avelsduglighet behöver du även teckna Petson Liv Användbarhet. Om inget annat anges gäller försäkringen med samma villkor som för den veterinärvårdsförsäkring du redan tecknat. Försäkringen omfattar bland annat veterinärvård samt livvärde för valpar respektive kattungar, ett extra kejsarsnitt, dolda felförsäkring samt möjlighet till mer omfattande fertilitetsutredning.

Maximalt ersättningsbelopp är samma belopp som du har valt för hundens eller kattens veterinärvårdsförsäkring. Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få från veterinärvårds- och avelsförsäkringen tillsammans.

Läs mer om Petson Avel i Våra villkor.