Att tänka på när du ska ut och resa utomlands med din bästa vän!

Det finns en del saker som är bra att tänka på vid resa med sin fyrbenta vän. Vissa är obligatoriska andra är valfria.

Petson

Obligatoriska:

-         EU pass obligatoriskt

-         Rabiesvaccination obligatoriskt (3 veckor innan resan)

-         Avmaskning är ett krav när man reser till länder som ännu inte har rävens dvärgbandmask exempelvis Norge, Finland och Storbritannien.

PS. Se till att din försäkring som gäller utomlands– Petsons försäkringar gäller i EU och i EES länder upp till ett år. Samma villkor som hemma.

 

EU pass & rabiesvaccination: Alla djur som reser utanför Sverige måste ha ett EU pass och en giltig rabiesvaccination. Vaccinationen måste ha skett minst 3 veckor innan planerad resestart för att vara giltig. I passet framgår när vaccinationen skedde, från och med vilket datum den är giltig och när nästa vaccination senast måste göras. Missar man nästa vaccination, ofta efter 3 år, så börjar vaccinationen om, d.v.s man får vänta i 3 veckor till innan man får resa.

Avmaskning: Rävens dvärgbandmask förekommer i stora delar av Europa och har påvisats i vissa län i Sverige. Rävens dvärgbandmask är en zoonos, d.v.s den smittar både djur och människor. Hunden liksom räven är en huvudvärd men uppvisar inga symtom. Mellanvärden är normalt gnagare men det kan också vara människor. Människor som drabbas får cystor i levern och blir i och med det kroniskt sjuka. De behöver ofta genomgå levertransplantation och livslång behandling för att inte avlida av parasitinfektionen.

Profylax: avmaska med preparat som är effektivt mot bandmaskar. Det är obligatoriskt med avmaskning vid resa till parasitfria länder. Detta ska då utföras av en veterinär som intygar avmaskningen i EU-passet.

Försäkring som gäller utomlands: tänk på att ta med dig information om din djurförsäkring när du åker utomlands. Petsons försäkring gäller vid tillfälliga vistelser i EU och EES i upp till 1 år. Skulle olyckan vara framme så ersätter vår försäkring dina utgifter, precis som om något skulle ha hänt i Sverige. Du som djurägare betalar alla kostnader relaterade till skadan och kan sedan reglera ditt besök på petson.se. Samtliga kvitton och journalkopior behöver vara skrivna på engelska eller svenska. Funderar du över något så kan du nå oss på +46 8 14 20 00.

 

Valfritt men bra och förebyggande:

Leptospiros: Man kan vaccinera sin hund emot Leptospiros. Vaccinationen sker en gång årligen och är en frivillig vaccination. Leptospiros är en så kallad zoonos, d.v.s den kan drabba både människor och djur. Leptospiros är en bakterie som trivs i temperaturer kring 15–20 grader och då ofta i stillastående vatten.

Symtom på hund: akut feber, lever-njurskador samt blödningar i varierande grad

Leishmania: Finns inte i Sverige idag men har hittats hos hundar som vistats i Sydeuropa som Spanien, Grekland, Portugal och Frankrike. Det är en parasit som sprids via sandmyggor. Det är en zoonos d.v.s den kan drabba både människor och djur men risken för smitta bedöms normalt som liten.

Symptom: symtomen kan uppstå i månader till år efter att smittan skett. Vanliga symtom är hudproblem, avmagring, stora lymfknutor,blödningar, ögonproblem.

Profylax: använd ett myggrepellerande veterinärmedicinskt preparat med indikation för detta. Använd också gärna myggnät eller ha hunden inomhus under kvällar och nätter.

Dirofilaria Immitis/hjärtmask: finns ej naturligt i Sverige (än) men finns i Sydeuropa kring medelhavet. Det är en parasit, tropisk hjärtmask, som sprids via myggor. Masken lever i hundens lungartärer och kan bli 2–3 dm långa och kan leva i upp till 7 år, ibland längre. Den ger upphov till både hjärt- och lungproblem.

Symptom vid sjukdom kan vara lunginflammation, motionsintolerans, slöhet, viktförlust, hosta och svårigheter att andas.

Profylax: förebyggande behandling med makrocykliskalaktoner, flera godkända veterinärmedicinska preparat finns för detta.