Hur fungerar kattförsäkring?

En kattförsäkring fungerar vanligtvis genom att du som försäkringstagare betalar en månatlig avgift, oftast kallad premie, för att få ekonomisk ersättning för din katt om den blir sjuk eller skadad.

Petson

Försäkringen täcker kostnader för djursjukvård om katten skadas eller insjuknar så pass att du behöver uppsöka en veterinär. Försäkringen ersätter oftast skador, sjukdomar och olycksfall, mediciner och kostnad för rehabilitering. Det är viktigt att alltid noga läsa och förstå försäkringens villkor och vad din försäkring täcker innan du tecknar försäkringen. När du tecknar försäkring väljer du själv maxersättningsbelopp (för veterinärvård) och fast respektive rörlig självrisk.Vanligast är att en kattförsäkring har både en fast och en rörlig självrisk. Försäkringen gäller för ett år i taget.

Exempel:
Din katt är försäkrad (maxersättningsbelopp) för 60 000 kr/år med en fast självrisk på 2 900 kronor och med 15% rörlig självrisk.

Din katt har skadat sig och besöker en veterinärklinik. Veterinärvårdskostnaden för ert besök är på totalt 15 000 kronor. Du har en fast självrisk på 2 900 kronor. På de återstående 12 100 kronorna (15 000-2 900) betalar du 15% i rörlig självrisk vilket blir 1 815 kronor.

Den totala summan att betala för dig blir 2 900+1 815=4 715 kronor. Försäkringsbolaget, Petson, i det här fallet, betalar 10 285 kronor.

Kvar att utnyttja på försäkringen fram till nästa förfallodag (försäkringen löper på ett år) är 60 000–10 285=49 715 kronor.

Olika försäkringsbolags villkor kan skilja sig åt. Tänk på att inte bara jämföra kostnaden för försäkringen utan även villkoren.

Hos oss på Petson har vi samma villkor för alla olika maxersättningsbelopp (andra försäkringsbolag kan exkludera vissa typer av tjänster vid mindre maxersättningsbelopp). Vi har maxersättningsbelopp som sträcker sig från 25 000 kronor per år till 175 000 per år. Det är, vad vi känner till, marknadens bredaste spann.

Vilket maxersättningsbelopp man ska välja beror på vad man vill ska täckas av försäkringen. Det mindre maxersättningsbeloppet till exempel 25 000 eller 60 000 kronor är billigare men täcker inte lika mycket i vårdkostnader som det större ersättningsbeloppet (120 000 respektive 175 000 kr) gör. Vad djursjukvård kostar kan du läsa mer om på Petson.se