Hur länge kan en hund vara ensam?

Hur länge en hund kan vara ensam hemma varierar beroende på faktorer som bland annat ras, ålder, individuella behov och huruvida man har ensamhetstränat sin hund.

Petson

Det finns ingen lag i vilken det är reglerat hur många timmar man får lämna sin hund ensam, däremot så finns det ett regelverk som säger att en vuxen hund bör rastas var sjätte timme under dagtid. Valpar och äldre hundar oftare än så. Detta innebär att man generellt sett bör undvika att lämna en vuxen hund ensam i mer är sex timmar åt gången.

En valp under fyra månader skall inte lämnas ensam mer än under kortare stunder.

Hundar är flockdjur som alltid vill vara med sin matte eller husse. Därför är det av största vikt att gradvis träna sin hund att vara ensam hemma. En hund kan ha svårt att hantera ensamheten om den inte har fått öva sig på det.  

Ett tips är att ge hunden såväl mental stimulans som motion innan den lämnas ensam hemma då det kan bidra till att hunden bättre klarar av att lämnas ensam utan sin flock.