Håller djurägandet på att bli en klassfråga?

I en tid där många menar att det nära nog är en klassfråga att äga djur, ser teamet bakom Petson det som en självklarhet att alla ska ha råd med en bra och trygg djurförsäkring. De senaste åren har det pratats mycket om hur dyr djursjukvården har blivit i Sverige med en problematisk kostnadsutveckling. Petsons vision är att få ner de totala kostnaderna för ett sunt djurägande.

Petson

Petson djurförsäkringar för hundar och katter har därför ett av marknadens bredaste spann av maxersättningsbelopp, från 25 000 kronor till 175 000 kronor.  Hos Petson har man dessutom samma villkor oavsett valt maxersättningsbelopp, utan några generella undantag. Vi vill att alla ska kunna ha råd med en försäkring utifrån sina förutsättningar. 

“En del djurägare varken kan eller vill spendera flera tusentals kronor hos veterinären om deras djur blir sjuka eller skadade utan har ett mer krasst tänk vilket innebär att djuret får somna in om en behandling kostar för mycket eller om rehabiliteringen förväntas bli för lång och svår. Andra vill göra allt för sina djur, kosta vad det kosta vill”, säger Sofia Müller, chefsveterinär på Petson. 
 
Vad kan man som djurägare själv göra för att hålla nere kostnaderna?

Vid icke akuta vårdinsatser är det bra att som djurägare jämföra kostnader hos olika veterinärer innan dess att tid bokas. Självklart är det då även viktigt att i sin prisjämförelse jämföra allt som ingår i de olika behandlingarna och vara medveten om att en del veterinärer uppger pris exempelvis utan narkos, vilket kan tillkomma, medan andra uppger ett paketpris där allt ingår.  

Som djurägare kan man också läsa på om vilka sjukdomsproblem man kan vänta med för att slippa åka in akut under kvällar och helger samt vad det är som verkligen är akut och måste behandlas omedelbart. Det är dyrare med behandlingar på kvällar och helger än vad det är på vardagar och under dagtid.

”Vi vet att helheten spelar roll. Det är mycket som tillsammans påverkar ett djurs livskvalitet – som vilken bakgrund djuret har, dess ålder och aktivitetsnivå, men också val av foder och hur mycket kunskap djurägaren har sedan tidigare. Vi tar hänsyn till allt detta i priset på försäkringen”, säger Sofia. 

De senaste åren har det pratats mycket om hur dyr djursjukvården har blivit i Sverige med en problematisk kostnadsutveckling. Petsons vision är att få ner de totala kostnaderna för ett sunt djurägande.  

“Vi är stolta över att både ha ett av marknadens lägsta respektive högsta maxersättningsbelopp då vi är måna om att vi ska ha en tjänst som passar för alla plånböcker”, fortsätter Sofia. 

Rätt foder är en av nycklarna till friska djur.

Därför erbjuder Petson sina försäkringstagare, utöver en bra försäkring, foderabonnemang. Med rätt kost kan man till viss del såväl behandla som förebygga sjukdomar vilket ligger till grund för en bra grundläggande hälsa hos våra hundar och katter. En hälsosam kost är lika viktig för våra djur som för oss människor. Det är inte ovanligt att hundar och katter besöker veterinären på grund av sjukdomar som orsakats av den mat de äter. I många fall är en förändrad kost, lösningen. En del problem kan minimeras genom att rätt foder sätts in redan innan problemen börjar. Exempel på detta är djur med mag-tarmproblem, hudproblem, likaså lever- och njursjuka katter som både lever längre och mår bättre när de äter ett specialanpassat foder.  

“Genom att integrera vetenskapliga rön om djurhälsa, kost och näring i våra erbjudanden strävar vi efter att erbjuda lösningar som inte bara skyddar djurägare mot oväntade kostnader vid sjukdom eller skada, utan också främjar en bättre livskvalitet för våra djur genom rätt foder och preventiv vård” avslutar Sofia. 

Vill ni läsa mer om Petson och att djurägandet inte får bli en klassfråga kan ni läsa mer här på Expressen