Kalla fakta granskar försäljningen av så kallade kamphundar

Den senaste tiden har reportage om så kallade kamphundar dominerat nyhetsflödet. Vad är kamphundar och finns det raser som är förbjudna i Sverige?

Petson. Källor: Kalla Fakta, SKK, Wikipedia

Efter senaste tidens hundattacker mot människor har Kalla Fakta, med hjälp av dold kamera och inspelade samtal, granskat uppfödare av raser som anses tillhöra kamphundar, exempelvis pitbull terriers, american bully, american staffordshire terriers och rottweilers och hur uppfödare av dessa raser framhäver just kampviljan som säljargument.

Den svenska hundansvarsutredningens definition av ”kamphundar” är hund oavsett ras som tränats eller tränas med syfte att den ska bli framgångsrik i slagsmål med andra hundar.

I Kalla faktas reportage framkommer att flera uppfödare som föder upp ovanstående raser många gånger framhäver hundarnas kamplust och även dess egenskap som skyddshund. Detta oavsett om de är oregistrerade uppfödare eller anslutna till SKK (Svenska Kennelklubben). Att flertalet SKK anslutna uppfödare av dessa raser framhåller hundarnas kamplust har väckt många känslor och frågor. Med anledning av detta skriver Svenska Kennelklubben på sin hemsida att de inte har något intresse av att ha oseriösa uppfödare inom organisationen och att de ser det som en självklarhet att deras anslutna uppfödare lägger stor vikt på val av föräldrardjur och att de är noggranna vad gäller försäljning av valparna till ”lämpliga hundägare”.

SKK har skickat in en skrivelse till miljö- och jordbruksutskottet med anledning av motion 2023/24:90 dvs förbud mot kamphundar i Sverige. I skrivelsen skriver SKK bland annat att "Rasförbud är helt verkningslöst för att minska hundars attacker". Vill du läsa skrivelsen i sin helhet klicka här!

I Sverige finns idag inget förbud mot särskilda raser, vilket det gör i våra grannländer, däremot är extrema kampegenskaper inte tillåtna. Det är, enligt vår svenska djurskyddsförordning, förbjudet att såväl äga eller föda upp hundar med extremt stor kamplust och som är en fara för såväl människor som andra hundar.

Källor: Kalla Fakta, SKK, Wikipedia