Myter om djurförsäkringar

Vad är maxersättningsbelopp, man kan väl inte byta försäkringsbolag och vad betyder det att kunskap lönar sig? Vi ska försöka reda ut några av begreppen och svara på de vanligaste frågor vi får av våra kunder.

Petson

Maxersättningsbelopp, veterinärvårdsersättning eller maxbelopp – kärt barn har många namn.  

Maxersättningsbeloppet är detsamma som veterinärvårdsersättning och maxbelopp och är det belopp med vilket du maximalt kan få ersättning för varje år i det fall din hund eller katt behöver uppsöka veterinär. Hos Petson kan du välja mellan 25 000 kr, 60 000 kr, 120 000 kr eller 175 000 kr. Valt maxersättningsbelopp är en av de faktorer som styr försäkringspremien, dvs.kostnaden för försäkringen. Ju lägre maxersättningsbelopp du väljer, desto billigare försäkring och vice versa. 

Att svara på hur mycket de olika maxersättningsbeloppen räcker till är inte helt enkelt men generellt kan sägas att 25 000 kronor räcker till okomplicerade ingrepp och behandlingar. 60 000 kronor räcker till något mer omfattande ingrepp och behandlingar. 120 000 kr passar dig som vill ha möjlighet att göra avancerade undersökningar, behandlingar och ingrepp och 175 000 kr passar dig som vill ha det högsta skyddet och möjlighet att göra avancerade undersökningar, behandlingar och ingrepp.  

Kan man försäkra ett gammalt djur? 

Ja, hos Petson kan du försäkra ditt djur, oavsett ålder. För hundar och katter som är sex år eller äldre behöver Petson ett besiktningsintyg från veterinär inom sju dagar från tecknande av försäkringen för att denna ska börja gälla. Försäkringens maxersättningsbelopp är detsamma hela djurets liv och sjunker inte med åldern. 

När lönar det sig att byta försäkringsbolag? 

Om du har en helt frisk hund eller katt yngre än fyra år som inte har en pågående sjukdom och har varit skadefri under det senasteåret så har du alla möjligheter att byta försäkring. Kanske har befintlig försäkring blivit lite väl dyr, då kan det löna sig att kika runt och se vad andra försäkringsbolag erbjuder, såväl villkor- som prismässigt. Tidigare innebar ett försäkringsbyte ofta att ett djur som exempelvis varit halt som ung, fick en generell reservation för hältor.  Detta innebar rent praktiskt att man mer eller mindre var bunden till sitt försäkringsbolag för att inte riskera att bli utan ersättning om samma hund fick problem med hälta igen och detta oavsett om det var på ett annat ben och en annan skada än den tidigare. Så är det inte hos oss på Petson. Vi ser alla djur som individer och fattar alla beslut på individuell nivå – vi tål helt enkelt att jämföras.  

Hur länge har man valprabatt? 

Hos Petson får du 30 procent valprabatt och juniorrabatt för hundar som ännu inte fyllt 18 månader. Rabatten gäller nytecknade försäkringar under hela det första försäkringsåret.  

Hur länge har man kattungerabatt ?

Hos Petson får du 30 procent kattungerabatt och juniorrabatt för katter som ännu inte fyllt 18 månader. Rabatten gäller nytecknade försäkringar under hela det första försäkringsåret. 

Ni skriver att kunskap lönar sig? Hur då? 

Hos oss på Petson värdesätter vi din tidigare erfarenhet som djurägare högt. Detta betyder att ju mer erfaren djurägare (gäller både hund och kattägare) du är, desto mer förmånlig premie på din försäkring får du. Du som försäkrar din hund hos Petson har möjlighet att ta hundägarcertifieringen, en digital kurs, framtagen av bland annat hundcoachen Fredrik Steen och Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings Universitet. Förutom att kursen ger dig värdefull kunskap och insikter om hundar, dess beteende och vanligaste sjukdomarna får du en än mer förmånlig försäkringspremie. Hundägarcertifieringen gäller i hela tio år, så även din rabatt på försäkringspremien.

Hur kan man jämföra djurförsäkringar?

Det kan vara lite knepigt att jämföra olika försäkringsbolags djurförsäkringar, inte minst pga att olika bolag har olika maxersättningsbelopp och självrisker. Det är därför extra viktigt, när man jämför pris, att inte endast se på priset utan även på maxersättningsbelopp ,självrisker och eventuella undantag. Ett exempel på det är att en del bolag har särskilda maxersättningsbelopp inom det valda totala maxersättningsbeloppet, på vissa undersökningar som exempelvis DT och MR. I en del försäkringar kanske det till och med helt finns undantag för mer avancerad diagnostik som tidigare nämnda DT och MR. Var därför noga när du jämför försäkringar så att det inte endast är priset som styr ditt val av försäkringsbolag. På konsumenternas.se kan du få en oberoende jämförelse av alla djurförsäkringar i Sverige. 

Vad är det viktigaste med en djurförsäkring? 

Det viktigaste är att att försäkra sitt djur så tidigt som möjligt. För bästa skydd bör valpen eller kattungen ha varit försäkrad, utan avbrott, sedan före fyra månaders ålder. Detta då det på de flesta bolag finns vissa diagnoser som endast ersätts i det fall djuret varit försäkrad sedan just innan fyra månaders ålder. Det kan även vara bra att känna till att vissa försäkringsbolag har något sämre villkor vid ett lägre maxersättningsbelopp. Hos oss på Petson har vi samma villkor oavsett valt maxersättningsbelopp vilket kan vara skönt att känna till. Det är även bra att ta reda på huruvida försäkringen täcker kostnad för receptbelagda läkemedel och rehab. Hos Petson ingår medicin upp till valt maxersättningsbelopp samt rehabilitering med 6000 kronor per försäkringsår. Om du har en katt kan det vara bra att känna till att TR (tidigare FORL) ersätts i Petsons alla veterinärvårdsförsäkringar. Till skillnad mot många andra försäkringsbolag ersätts TR i grundskyddet och du behöver därmed inte teckna en separat tilläggsförsäkring för detta.  

Många säger att man per automatik får reservation om man byter försäkring för sitt djur, stämmer det?  

Nej, det stämmer inte. Petson har ”fri flytträtt” för hundar och katter yngre än 4 år. Försäkringen gäller då utan begränsningar på samma sätt som om djuret hade varit försäkrat hos Petson från start. För fri flytträtt ska djuret ha varit oavbrutet försäkrat i motsvarande försäkring i annat svenskt försäkringsbolag sedan fyra månaders ålder, inte ha några kända kroniska sjukdomar eller ha besökt veterinären på grund av sjukdom eller skada under de senaste 12 månaderna.  

Sjunker maxersättningsbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen ju äldre djuret blir? 

Nej, till skillnad från en del djurförsäkringsbolag, sjunker inte maxersättningsbeloppet med åldern hos oss på Petson. Det valda maxersättningsbeloppet, 25 000 kr, 60 000 kr, 120 000 kr eller 175 000 kr förnyas vid huvudförfallodatum varje år så länge du som försäkringstagare väljer att behålla din försäkring.  

Varför har djurförsäkring alltid både fast och rörlig självrisk? 

Till skillnad från många andra försäkringar inom andra branscher har en djurförsäkring både en fast- och rörlig självrisk. Den valda fasta självrisken betalar du dock endast en gång inom en självriskperiod. Detta innebär att om du måste ta ditt djur till veterinären flera gånger inom självriskperioden så behöver du endast betala den fasta självrisken en gång, oavsett om det är samma åkomma eller någonting helt annat. Den rörliga självrisken betalar du vid varje veterinärbesök. Petsons självriskperiod är fyra månader. Hos Petson kan du välja mellan en fast självrisk på 900, 2900 eller 4900 kronor samt en rörlig självrisk på 15 eller 25 procent. Genom att välja en högre självrisk och betala lite mer om olyckan är framme får du en lägre kostnad för din försäkring. 

Hur ska jag veta vilken försäkring som passar just mig och mina önskemål och behov? 

En del djurägare varken kan eller vill spendera flera tusentals kronor hos veterinären om deras djur blir sjuka eller skadade utan har ett mer krasst tänk vilket innebär att djuret får somna in om en behandling kostar för mycket eller om rehabiliteringen förväntas bli för lång och svår. Andra vill göra allt för sina djur, kosta vad det kosta vill. Ett tips är därför att man redan i samband med införskaffandet av sitt djur tänker efter hur mycket man är beredd att lägga på en behandling av sitt djur om eller när djuret behöver uppsöka veterinär. Därmed kan även beslutet om vilket maxersättningsbelopp och självrisker man ska välja bli enklare. Ju lägre maxersättningsbelopp och högre självrisker du väljer, desto billigare blir försäkringen och tvärtom.  

Varför måste jag välja ett maxersättningsbelopp? 

Det är du själv som väljer vilket maxersättningsbelopp du önskar i din försäkring. Hos Petson kan du välja mellan 25 000 kr, 60 000 kr, 120 000 kr eller 175 000 kr. Till skillnad från en del andra bolag så är villkoren alltid desamma oavsett valt maxersättningsbelopp, dvs. du får inte något sämre skydd i de lägre beloppen än vad du får i de högre maxersättningsbeloppen. Kostnaden för försäkringen blir lägre ju lägre maxersättningsbelopp du väljer och vice versa.  

Ersätter Petsons försäkringar lite mer avancerad diagnostik som MR och DT (magnetisk resonanstomografi och datortomografi)? 

Ja, vi ersätter detta i samtliga av våra försäkringar och har inget maxbelopp för undersökningen annat än det sedan tidigare valda maxersättningsbeloppet för försäkringen. Det finns alltså inget annat maxtak för dessa undersökningar som en del andra djurförsäkringar har.  

Ingår medicin i Petsons försäkringar eller behövs ett tillägg för det? 

Ja, ersättning för receptförskriven medicin ingår i Petsons alla försäkringar upp till försäkringens valda maxersättningsbelopp. Detta innebär att du kan få ersättning för medicin med hela 175 000 kronor om du har valt 175 000 kronor som försäkringens maxersättningsbelopp.  

Ersätter försäkringen utdragning av mjölktänder? 

Ja, Petson ersätter utdragning av kvarsittande mjölktänder. För att få ersättning måste hunden/katten ha varit veterinärvårdsförsäkrad sedan innan den fyllde 4 månader, och försäkringen får inte ha varit avbruten. 

Ersätter Petsons försäkringar TR (FORL)? 

Ja, Petsons veterinärvårdsförsäkring ersätter TR i sin grundförsäkring och du behöver inte, som hos vissa andra bolag, lägga till någon tilläggsförsäkring för att detta ska gälla. TR är ett både smärtsamt och vanligt tillstånd på katt och det är därför klokt att du undersöker huruvida TR ersätts hos det försäkringsbolag i vilket du har valt att teckna försäkring i. Hos oss på Petson ersätts behandling av TR upp till försäkringens valda maxersättningsbelopp.  

Jag har en innekatt och behöver ingen försäkring? 

Oavsett om din katt är en inne- eller utekatt är en försäkring en bra investering i livet. Det finns ingenting som säger att innekatter är mindre benägna att bli sjuka och skadade än utekatter. En innekatt löper visserligen ingen större risk för att bli påkörd men med det sagt finns det andra saker som innekatter kan råka ut för, som exempelvis fall från hög höjd ut genom fönster eller balkong. Du som ägare kan även råka bära med dig smitta hem utan att du är medveten om det. Ett exempel på det är kattpest (felint panleukopenivirus), ett parvovirus som är mycket smittsamt och som kan smitta katter i alla åldrar. Viruset är ett typexempel på vad som kan föras hem av dig som djurägare via exempelvis dina skor. Det är därför mycket viktigt att även innekatter vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Att ha en försäkring om olyckan är framme är en fin investering i livet, inte bara för katter som vistas utomhus. 

 

Läs mer och se ditt pris och teckna försäkring på Petson