"Så varför är vissa hundraser dyrare att försäkra än andra och vad gäller för katter?

Försäkringskostnader för hundar och katter beror bland annat på djurrasens hälsa och genetiska egenskaper. Högre risk för ärftliga sjukdomar kan öka kostnaderna.

Petson

Varfär är vissa raser dyrare att försäkra än andra? Det är en fråga som ofta dyker upp när man ska försäkra sin fyrbenta vän eller faktisk redan innan man köper valp eller kattunge. Svaret är inte helt enkelt, men det finns några faktorer som spelar in.

En av de mest påtagliga faktorerna är hälsan. Vissa raser är tyvärr mer benägna att drabbas av medfödda sjukdomar och defekter än andra. Detta gör att kostnaden för att försäkra dem kan vara högre eftersom de kräver mer omfattande vård och behandling.

Ett annat avgörande del är rasens avsiktliga avel. Till exempel, jakthundar tenderar att vara relativt prisvärda att försäkra. Det finns en naturlig selektion efter sundhet när man avlar för jaktegenskaper. Hundar som är sjuka eller har dålig exteriör presterar vanligtvis inte lika bra under jakt och används därför inte i samma utsträckning i avel.

Exteriören spelar också en stor roll. Vissa raser, som mopsar och franska bulldogs med sina trubbnosar, har en exteriör som medför följdproblem som svårigheter att andas eller svåra förlossningar som kräver kejsarsnitt. Detta ökar kostnaderna för vård och behandling och kan därför påverka försäkringspremierna för dessa raser.

Det finns dock ett aktivt arbete för att förbättra hälsan hos många raser. Genom att selektera för friskare individer kan kostnaderna för vård minska och försäkringspremierna sjunka. Å andra sidan kan problem som inte tidigare varit stora också uppstå, vilket kan leda till högre premie.

För att hantera de specifika behoven hos vissa raser kan försäkringsbolag ibland skapa undantag i försäkringsvillkoren. Till exempel kan de ha särskilda bestämmelser för trubbnosar och deras andningsproblem, eller för kejsarsnitt på vissa raser.

Är det stora skillnader mellan olika kattraser också och är priset ungefär detsamma? Det enkla svaret är både ja och nej. Det är oftast billigare att försäkra en blandraskatt jämfört med en raskatt. Generellt så är en kattförsäkring billigare än motsvarande försäkring på en hund. Bakgrunden till det är flera men en av anledningarna är att veterinärmedicinska åtgärder på katter för det mesta är billigare än på hund.

Vi kan även se en liknande problematik med högre andel sjukdomar på raskatter kontra blandraskatter. Avelsbasen på renrasiga katter är smalare än på blandraskatter och det bidrar till att om en sjukdom letar sig in i en ras så är det en större sannolikhet att den stannar kvar och blir fler individer i en ras drabbade av en sjukdom så kommer veterinärbesöken att öka och i och med det stiger även successivt försäkringspremierna.

Sammanfattningsvis är kostnaden för att försäkra en hund eller katt av en viss ras en kombination av flera faktorer, inklusive dess hälsa, avlade egenskaper och försäkringsbolagets strategier för att hantera risker. Att ha insikt om dessa faktorer kan hjälpa djurägare att fatta medvetna beslut när det gäller att välja försäkring.