Varför drabbas en överviktig hund lättare av cancer?

Precis som för oss människor ökar andelen överviktiga djur alldeles för snabbt. Det leder till ökad risk för många olika sjukdomar och ohälsa.

Flera studier har visat att överviktiga hundar löper en ökad risk att drabbas av sjukdomar som diabetes mellitus, hjärt- och kärlsjukdomar, ökat blodtryck, ortopediska problem samt vissa typer av cancer. Bakgrunden till detta är att övervikten i sig orsakar en låggradig kronisk inflammation vilken i sin tur ökar risken att drabbas av sjukdomarna nämnda ovan. Man kan enkelt uttrycka det som att fettvävnaden fungerar som ett endokrint organ. När den ökar i storlek skiftar balansen i kroppen och det ger flera följdeffekter. Följden blir ett förkortar liv och en sämre livskvalité.

Hur vanligt är det då att våra hundar är överviktiga? Tyvärr alldeles för vanligt.  Det finns flera olika studier som undersökt detta och siffrorna varierar något men generellt så är andelen överviktiga djur mellan 29–45% beroende på vart i världen studien har utförts.

 

Källa:”Frontiers in Veterinary Science”, publ. 03 oktober 2022