Vet du vad våren, katten och småfåglarna har gemensamt?

Salmonella eller ”Song-bird fever” som det också kallas.

Petson

När senvintern går över i vår så ser vi att många av våra katter drabbas av Salmonella. Typiska kliniska tecken vid Salmonella är:

-        Trötthet

-        Feber

-        Inappetens

-        Kräkning och/eller diarré

-        Smärta ifrån buken

 

Salmonella läker för det mesta ut av sig själv men den drabbade katten kan behöva vätskebehandling och febernedsättande läkemedel.

 

Du som människa kan också smittas av salmonella, minimera risken för smitta genom att följa dessa råd:

-        Tvätta händerna noga efter att du rengjort kattlådan, kelat med din katt eller fyllt på fågelbordet med frön

-        Katten får inte vistas på matbord, bänkar eller andra ytor där mat hanteras

-        Rengör kattens skålar separerat ifrån din egna disk